Knowledge


คลังความรู้

How to ทิ้ง  ทิ้งขยะอย่างไรให้ถูกที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

            ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ขยะ” เป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก เพราะนอกจากจะสร้างความสกปรกและกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ แถมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง จากข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผย  ขยะมูลฝอยในประเทศไทยในปี 2564 เกิดขึ้นถึง 24.98 ล้านตัน โดยนอกจากข้อมูลของปริมาณขยะที่พบแล้วยังมีเรื่องของการทิ้งขยะและกำจัดขยะได้ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งกลิ่นรบกวนต่อพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบ 

            ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นจะพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน หรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุด โดยกระบวนการจัดการขยะประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน และหนึ่งในนั้นคือ ขั้นตอนการคัดแยกขยะ  มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ ก่อนจะนำขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัดต่อไป ซึ่งหากคัดแยกไปใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก ก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดน้อยลง 

ทำไมเราต้องแยกขยะ 

            หลังจากที่เราทิ้งขยะลงไปในถังแล้ว เรากลับไม่รู้เลยว่าขยะเหล่านั้นอาจจะไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นรวมถึงระบบนิเวศได้ง่ายๆ เพราะขยะหลากหลายรูปแบบจะไปกองทับถมกันโดยที่ไม่ได้ถูกแยกประเภทตั้งแต่แรก สิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรงได้ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นของจำพวกพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ เศษวัสดุเหลือใช้ เศษอาหาร ยังมีของจำพวกขยะอันตรายที่ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะอื่นๆ เช่น ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ที่สามารถปล่อยสารเคมีไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย 

            การคัดแยกขยะ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด  อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการคิดก่อนทิ้งเพียงไม่กี่วินาที ก็สามารถช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ 

แยกขยะอย่างไรให้ถูกวิธี 

โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท แล้วขยะเหล่านี้ต้องทิ้งลงถังสีอะไร?

-ขยะอินทรีย์ (Compostable Waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย เป็นขยะที่เน่าเสีย ย่อยสลายเร็ว เช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ ทิ้งลง ‘ถังขยะสีเขียว’ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้ 

-ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ซ้ำอีกครั้ง ซึ่งจะนำไปแปรรูปเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่าง ๆ เช่น แก้ว กระดาษ ทิ้งลง ‘ถังสีเหลือง’ เพื่อผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์ 

-ขยะทั่วไป (General Waste) หรือ มูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ไม่ได้ เช่น โฟม ถุงแกง เปลือกลูกอม กล่องโฟม ทิ้งลง ‘ถังขยะสีน้ำเงิน’  เพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ 

-ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมูลฝอยที่มีการปนเปื้อนสารอันตราย เช่น การะป๋องสี หลอดไฟ เข็มฉีดยา ทิ้งลง ‘ถังขยะสีแดง’ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดิน

ข้อดีของการแยกขยะก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

1.  ช่วยลดปริมาณขยะ การแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย
2. ประหยัดงบในการกำจัดขยะ นำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
3. ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรของที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้งด้วยนะ
4. รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก การแยกขยะ ทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

            เราเห็นแล้วว่าปัญหาขยะล้นเมืองนั้นมีสาเหตุมาจากพวกเราทุกคนที่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรา ในวันนี้ปัญหาขยะล้นเมืองไม่ได้มีแค่ตามชุมชนหรือเมืองใหญ่เท่านั้น ยังมีขยะทั้งในแม่น้ำและทะเลอีกเป็นจำนวนมาก และจะก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้ในอนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะลงด้วยตัวของเราเอง ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

            การ ‘แยกขยะ’ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตัวเราเอง  เพียงแค่ทิ้งขยะให้ถูที่ ก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะได้ เรื่องง่ายๆที่เราทุกคนควรช่วยกัน มาช่วยรักษ์โลกนี้กันนะครับ 

            บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร รวมถึงบริการอบรมด้าน ESG สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือคลิกที่นี่เพื่อให้เราติดต่อกลับ