• บริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารครบวงจร

  มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญตอบโจทย์ Solution อาคารแก่คุณ

 • ผู้นำด้านการบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร และการจัดการพลังงาน

  บริหารทรัพยากรอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดการพลังงานอย่างเต็มประสิทธิผล

 • บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงาน

  วิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมการใช้พลังงาน พร้อมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงานแก่ทุกองค์กร

 • บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมระบบอาคารอัจฉริยะ

  ออกแบบ สรรค์สร้าง อาคารในฝันให้เป็นจริงได้ พร้อมระบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์แก่คุณ

 • บริการระบบโซลาร์เซลล์อัจฉริยะ

  ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • อินโนพัฒนายกระดับ เพื่อสิ่งที่ยั่งยืน

  เรายึดมั่นการดำเนินงานตามหลัก ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  INNOVATION TECHNOLOGY

  Our Expertise Your Solution

  ” มากกว่าการเป็นที่ปรึกษาอาคาร
  เราคือเพื่อนที่จะร่วม
  พัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับคุณ “

  • บริการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
   Building Engineering Management

   บริการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร เรามุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานโดยนำเอามาตรฐานการทำงานระดับสากลอาทิ ISO:9001 ISO:50001 ISO:45001 และ ISO:41001  มาเป็นกลไกในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าอาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเป็นอาคารที่ปลอดภัยทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

  • บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน
   Energy and Engineering Consultant

   เพราะพลังงานคือต้นทุนหนึ่งของธุรกิจ ทีมที่ปรึกษาด้านพลังงานของ “INNO” พร้อมให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งคอยสนับสนุนด้านระบบวิศวกรรมและการบริหารโครงการ ลงทุนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

  • บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและโซลูชั่นระบบอาคารอัจฉริยะ Smart System Solution

   “อาคาร” คือหัวใจหลักของการริเริ่มทำสรรพสิ่งให้เป็นไปได้ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เราพร้อมออกแบบ สรรค์สร้างอาคารที่มีคุณภาพพร้อมระบบวิศวกรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารด้วยเทคโนโลยีที่สะดวกสบายผ่านการเชื่อมต่อระบบอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อก่อให้เกิดการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • หลังคาโซลาร์เซลล์ 
   Solar Rooftop

   INNO Solar พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนวิธีการด้านการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ที่สร้างให้เกิดผลการประหยัดพลังงานได้จริง INNO Solar เป็นมากกว่าโซลาร์เซลล์ ที่ยังใส่ใจดูแลบริการหลังการขายพร้อมให้คำปรึกษาการจัดการพลังงานพร้อมเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ระดับโลก 

  • บริการนวัตกรรมดิจิทัล
   Digital Innovation

   ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญวิศวกรรมอาคารกว่า 29 ปีมานี้ INNO เห็น Pain Point ลูกค้าและความยุ่งยากซับซ้อนของระบบวิศวกรรมอาคาร จึงคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอาคารและพลังงานขององค์กร ด้วย DI Platform (Digital Innovation) ผ่านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือประมวลผลในการบริหารจัดการอาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร สร้างโอกาสเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ สามารถเข้าถึงและรองรับข้อมูลระบบอาคาร ทำให้เกิดการจัดการพลังงานได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ

  • บริการฝึกอบรม
   Training Center

   บริการจัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร INNO ทราบดีว่า ทุกองค์กรมุ่งหวังเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นขณะเดียวกันการทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิผลต้องอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร INNO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดึงศักยภาพขององค์กรนั้นให้เกิดผลขึ้นตามเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
   “อย่ามองพลังงานแค่ มีค่า แต่จงใช้พลังงานอย่างรู้ คุณค่า

  รู้จัก INNOVATION TECHNOLOGY

  ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศสามารถคว้ารางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการพลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ยังพัฒนาให้ลูกค้ากว่า 400 องค์กรทั่วประเทศ ประสบความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและสามารถลดต้นทุนจากการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

  รอยยิ้มของโลก รางวัลของเรา

  714 ลดปริมาณการผลิตไฟฟ้า
  ให้ประเทศ (MWh)
  400,357 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  30,104 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้
  2,855 ลดต้นทุนพลังงานให้องค์กร
  (ล้านบาท)

  ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา