หลังคาโซลาร์เซลล์


SOLAR ROOF

หลังคาโซลาร์เซลล์
SOLAR ROOF

INNO Solar พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนวิธีการด้านการจัดการพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ และความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ที่สร้างให้เกิดผลการประหยัดพลังงานได้จริง INNO Solar เป็นมากกว่า โซลาร์เซลล์ แต่ยังใส่ใจดูแลบริการหลังการขายพร้อมให้คำปรึกษาจัดการพลังงาน นำเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ระดับโลก INNO Solar ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังงานทดแทน นำมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการครบจบทุกความต้องการเรื่องโซลาร์

Step 1

สำรวจ
พื้่นที่ติดตั้ง
Solar Rooftop

Step 2

ออกแบบ
ระบบเพื่อจัดทำ
ข้อเสนอโครงการ

Step 3

ติดตั้งตาม
มาตรฐาน วสท.
(EIT Standard)

Step 4

ตรวจสอบ
และส่งมอบระบบ

Step 5

บำรุงรักษาดูแล
ระบบ Solar Analytics Monitoring

พร้อมรูปแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์

ลูกค้าลงทุนเอง

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ขายไฟในรูปแบบ PPA

Solar Analytics Monitoring
ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเป็นรายแผงแสดงสถานะและ
ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ได้แบบเรียลไทม์

Continuous Commissioning

ตรวจสอบค้นหาอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติตลอดเวลาพร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เมื่อพบปัญหา

Zero Down Time

วิเคราะห์ความผิดปกติของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ เพื่อดำเนินการป้องกันหรือปรับปรุงระบบ
ได้ทันท่วงที

On-demand Cleaning

ป้องกันการสูญเสียกำลังการผลิตไฟฟ้า ด้วยระบบตรวจเช็คความสกปรกของแผง
โซลาร์เซลล์

Highlight

INNO SOLAR ROOF Package

REFERENCE

ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

ติดตั้งระบบ Solar Roof ขนาด 4 MW

โรงพยาบาลวชิระพยาบาล

ติดตั้งระบบ Solar Roof ขนาด 250 kWp

บ้าน / ที่อยู่อาศัย

ติดตั้งระบบ Solar Roof ขนาด 5 kWp

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

ติดตั้งระบบ Solar Roof ขนาด 296 kWp

ขอรับบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการ หลังคาโซลาร์เซลล์
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็ว