บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและโซลูชันระบบอาคารอัจฉริยะ


SMART SYSTEM SOLUTION

บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
และโซลูชันระบบอาคารอัจฉริยะ
Smart System Solution

“อาคาร” คือหัวใจหลักของการริเริ่มทำสรรพสิ่งให้เป็นไปได้ด้วยประสบการณ์การ บริหารโครงการจัดการพลังงาน และการจัดการทรัพยากรอาคาร
เราพร้อมให้ บริการงานระบบวิศวกรรมที่มีคุณภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันผ่านการเชื่อมต่อระบบอย่างสมบูรณ์แบบ

บริการของเรา

System Solution
ระบบอาคารอัจฉริยะ

การผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์
ตามความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • ระบบปรับอากาศ (Chiller Solution)
 • ระบบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ Solution)
 • ระบบแสงสว่างสนามกีฬามาตรฐาน (Stadium Solution)
 • ระบบผลิตน้ำดื่ม (RO/UF) และปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment)

Design & Build
ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง

 • ศึกษาและออกแบบระบบวิศวกรรม
 • งานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
  ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง และระบบล่อฟ้า
 • ติดตั้งงานระบบอาคารสำนักงาน อาคารโรงพยาบาล อาคารพาณิชย์
  และอาคารห้างสรรพสินค้า

Architecture
งานสถาปัตยกรรม

 • งานออกแบบภายในและภายนอกอาคาร
 • งานอำนวยการก่อสร้าง
 • งานจัดสวน ภูมิสถาปัตย์
 • งานปรับปรุงพื้นที่ และบริหารทรัพยากรอาคาร
 • งานรับเหมาก่อสร้างปรับปรุง
 • งานออกแบบและก่อสร้างห้องปฏิบัติการ
  อาทิ ห้องแล็บ (Laboratory) ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom)

ขอรับบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการ รับเหมาก่อสร้างอาคารและโซลูชันระบบอาคารอัจฉริยะ
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็ว