บริการนวัตกรรมดิจิทัล


DIGITAL INNOVATION

บริการนวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL INNOVATION

โซลูชันการจัดการอาคารใหม่ล่าสุดผ่านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)
เพื่อการวัด วิเคราะห์ ตอบสนองต่อข้อมูลพลังงาน ช่วยให้ผู้คนได้ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริการของเรา

DI การประมวลผลและคุณสมบัติ

 • ตรวจวัดพลังงาน หรือพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น สถานะระดับน้ำ คุณภาพอากาศ
 • วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังและสรุปผล
 • บันทึกข้อมูลความปลอดภัยบนการเชื่อมต่อผ่านคลาวด์
 • ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 24/7
 • ทีมสนับสนุนหลังการขายเพื่อความต่อเนื่องของข้อมูลในระบบ
 • รายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

DI เหมาะสำหรับอาคาร / โรงงานประเภทไหน

 • ต้องการลดต้นทุน Fixed Cost ของอาคารแต่ยังต้องการข้อมูล
  เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง
 • คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
 • ต้องการพัฒนาสภาวะสะดวกสบายซึ่งนำไปสู่การทำงาน
 • ต้องการมุ่งบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและพลังงาน
  ของอาคาร/โรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ต้องการดูแลสุขภาพของพนักงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

สำหรับผู้บริหารและฝ่ายวิศวกรรมอาคาร

FAILURE
DETECTION

ตรวจสอบการขัดข้อง
ของอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษา
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ENERGY EFFICIENCY
OPTIMISATION

ประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

REAL-TIME
MONITORING

ข้อมูลเรียลไทม์เพื่อยืนยันสถานะการทำงานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

OPERATION
INSIGHTS

ข้อมูลเชิงลึกสำหรับวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบำรุงรักษา และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

BE A HEALTHY
ORGANISATION

ลดความเสี่ยงของโรคอาคารป่วย และสร้างโอกาสในการจัดสรรพื้นที่เพื่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

บริการของเรา

DATA VISUALISATION

ภาพรวมของการใช้พลังงาน
ที่เข้าใจง่ายพร้อมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพพลังงาน

SMART RESPONSE

ระบบตรวจสอบที่สามารถเตือนในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ได้ตลอดเวลา

ENERGY SAVING VERIFICATION

ติดตามผลการทำงานของระบบอุปกรณ์และตรวจสอบผลประหยัดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

POTENTIAL RECOMMENDATION

ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์
การจัดการพลังงานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

Q & A

การตัดสินใจที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง DI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้ข้อมูลพลังงานอาคารและระบบวิศวกรรม เป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และง่ายต่อการดูข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและทีมงาน

ถ้าเราไม่รู้ข้อมูล ก็จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่ถ้ามีระบบ DI ก็เหมือนมีเครื่องมือตรวจสอบที่สามารถบ่งบอกสถานะของอาคารได้แบบ 24/7 องค์กรสามารถตัดสินใจได้ตรงจุดและลดความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์

ระบบ DI เป็น One Stop Service ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า และระบบเครือข่ายที่รองรับ รวมถึงบุคลากรที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินไปยังอุปกรณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ระบบทั่วไป ลูกค้าต้องลงทุนติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ต่อสายไฟ และจ้างวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่มีประสบการณ์มาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรอาจเชี่ยวชาญในระบบเดียวแต่ไม่รู้ทุกระบบ เมื่อใช้ไปนานๆ ระบบเหล่านั้นต้องดูแลและบำรุงรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

ค่าบริการรายเดือนของระบบ DI เป็นแบบ One Stop Service ที่รวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงวิศวกรประจำทีมที่ดูแลและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถให้บริการลูกค้าได้ในราคาเหมาะสมเพราะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้ในหลายๆโครงการ ค่าบริการรวมค่าซ่อมแซมกรณีสัญญาณมีปัญหา เรารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เสนอให้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ลูกค้าจะได้รับรายงานสรุปทุกเดือน ไม่ต้องเพิ่มภาระงานให้เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ลดขั้นตอนที่องค์กรหรืออาคารจะต้องจัดการ

อย่างน้อยควรติดตั้งในจุดที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษาค่าไฟของอาคารและติดตั้งในส่วนของเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานหรืออาจต้องติดตั้งในจุดอื่นๆ คุณควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาช่วยสำรวจในไซต์ เพื่อประเมินจุดที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

โปรแกรมเมอร์ได้ออกแบบการรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานสากล ในทางกลับกันข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลดิบ มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกแฮ็กข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กร

ข้อตกลงนี้สามารถออนไลน์เป็นเวลา 2 ปีและข้อมูลที่เหลือทั้งหมดเป็นของลูกค้า ทีม DI สามารถสำรองข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

โดยใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาช่วยให้เรามีระบบเฝ้าระวังแบบ 24/7 ไม่ต้องไปที่เครื่องเพื่อบันทึกข้อมูลในครั้งเดียว หากเครื่องทำงานผิดเงื่อนไข ก็จะส่ง Alert หรือสัญญาณเตือน เป็นฟังก์ชันที่เข้ามาแทนที่การเฝ้าระวังโดยมนุษย์ สามารถส่งได้หลายเส้นทาง เช่น SMS, E-mail และ Line application ที่กำลังพัฒนา

ตอนนี้คุณไม่สามารถใช้งานได้ แต่ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและค่าบริการทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้ว

สามารถจัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า รายงานโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ เช่น รายงานพลังงาน รายงานการใช้พลังงานเฉลี่ยรายวัน รายงานความต้องการใช้ไฟฟ้า และรายงานสัดส่วนการใช้พลังงาน รายงานเหล่านี้ที่เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้าสามารถส่งเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบ DI ได้รับการออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ การจัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องบันทึกที่เชื่อมต่อกับเครื่องวัด เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับสู่สภาวะปกติ ระบบจะคืนข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Cloud

ผู้ที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้า ทีมงานจะสร้างบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้ USER NAME และ PASSWORD อนุญาตให้ดูข้อมูลได้มากกว่า 20 คนต่อครั้ง

ติดต่อที่ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-941-4080-1 ต่อ 308

ระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน เราจะส่งคู่มือพร้อมวิดีโอให้ลูกค้าสามารถศึกษาและทำความเข้าใจระบบได้ภายในครึ่งชั่วโมง

ไม่มีผลกับระบบไฟฟ้าอาคาร เพราะ DI เป็นเครื่องมือวัด ไม่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม และการใช้พลังงานของระบบน้อยกว่า 50 วัตต์

เราคำนวณอัลกอริทึมเดียวกันกับการคำนวณไฟฟ้า จะเกิดข้อผิดพลาดในกรณีที่ลูกค้าที่ซื้อแรงดันไฟฟ้าปานกลาง เนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าจะวัดไฟก่อนส่งเข้าหม้อแปลง แต่มิเตอร์ใหม่จะวัดไฟหลังจากส่งเข้าหม้อแปลงแล้ว ดังนั้นค่าที่แสดงจะคลาดเคลื่อนจากการสูญเสียกำลังในหม้อแปลงและระบบส่งประมาณร้อยละ 3 ถึง 5 หากลูกค้าซื้อไฟแรงต่ำ ค่าไฟจะเท่ากับจอแสดงผล

ขอรับบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการ นวัตกรรมดิจิทัล DIGITAL INNOVATION
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็ว