Friday, 06 September 2019 / Published in Activities
วิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้การบรรยายงานอบรมโครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) และอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 📍 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ สถานประกอบการใดสนใจให้เราจัดฝึกอบรมให้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 📞 02-941-4080 ต่อ 308 📬 Email : Contact@inno.co.th หรือ Add Line : @innocare (อย่าลืมใส่ @ นะคะ) 📌 ขอแนะนำ 7 หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 💡 ปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน 💡 8 ขั้นตอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน 💡 เทคนิคการบริหารจัดการอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 💡 การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 💡 การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด 💡 ISO 50001 กับความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 💡 รอยเท้าคาร์บอนและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> https://inno.co.th/inhouse-training/?lang=th
Friday, 06 September 2019 / Published in Activities
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยเราได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนทางด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
Friday, 30 August 2019 / Published in Activities
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ได้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และให้เกียรติวิทยากร บริษัท อินโนเวชั่นฯ เข้าบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ ปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน Eco Mind เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี เกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่จะประหยัดพลังงาน 📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ 💚 Line: @innocare (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ) หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40innocare บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ  
Thursday, 29 August 2019 / Published in Activities
คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จด้วยบริษัทจัดการพลังงาน” ในงานสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน 📆 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณโรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Tuesday, August 20, 2019 Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Tuesday, August 20, 2019 Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Tuesday, August 20, 2019 บริษัท
Wednesday, 28 August 2019 / Published in Activities
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมให้ความรู้ภายในโรงเรียน โดยมีกิจกรรม สาธิตการติดตั้งโซล่าเซลล์ สาธิตการติดตั้งหลอด LED และสาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่ 1. โรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี 2. โรงเรียนราชวินิต มัธยม นนทบุรี 3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (หอวัง นนทบุรี) 4. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 5. โรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
Tuesday, 27 August 2019 / Published in Activities
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกิจกรรมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561-2563 เข้าพบผู้ประกอบการ และนำเสนอบริการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบวิศวกรรมอาคารและอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น งานฝึกอบรม งานที่ปรึกษา งานตรวจสอบระบบ งาน Solar roof top งานระบบปรับอากาศ ให้กับผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต 📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ 💚 Line: @innocare (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ) หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40innocare Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Tuesday, August 13, 2019 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ
Thursday, 22 August 2019 / Published in Activities
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 งานมหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต โดยนำเสนอสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการอาคาร การควบคุมคุณภาพอากาศ, แผงโซล่าเซลล์ Tier-1 อันดับ 1 Solar Panel: SUNPOWER และ Technology IOT ☁️ ในการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานทางไกล (EIS) ที่สามารถบ่งบอกสถานะของอาคารและพลังงานได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิศวกรรมอาคารและการจัดการพลังงานอย่างใกล้ชิด 📆 เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ สถานประกอบการใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Add Line : @innocare (อย่าลืมใส่ @ นะคะ) Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Thursday, July 4,
Thursday, 13 June 2019 / Published in Activities
งานสัมมนา “การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในงานเผยทุกเทคนิค และกลยุทธ์ การจัดการค่าคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร และวิธีการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าอุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่นละออง PM2.5, PM10 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารระเหย ซึ่งได้มาตรฐานที่ดี และเหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ภายในห้องด้วย และยังมีบูธแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตให้ผู้เข้าสัมมนาได้เยี่ยมชมอีกมากมาย Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Friday, June 7, 2019 Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Friday, June 7, 2019 Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Friday, June
Monday, 13 May 2019 / Published in Activities
🌟 สัมมนาฟรี!! 🌟 📌 เนื่องจาก บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก จึงต้องการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญที่มี มาช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ ให้กับภาคธุรกิจอาคารโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับผลกระทบ ✔️ เพื่อให้ได้รับความรู้ เทคนิค และกลยุทธ์ การจัดการค่าคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร และวิธีการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ❌ งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ❌ 🔰 สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในยุค 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องทิพมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ⚠️ สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมได้ จำนวน 1-3 ท่าน/แห่ง *****รับจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น***** ✏️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
Wednesday, 10 April 2019 / Published in Activities
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “กรณีศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่ดี และแนวทางแก้ไขจากสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ” ซึ่งจัดร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 150 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะลดมลภาวะที่เป็นปัญหาสำคัญของสังคมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพเยาวชนและคุณภาพของการศึกษา จากความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท อินโนเวชั่นฯ จึงได้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ โดยได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบระยะยาว ที่วัดผลได้จริง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในสถานศึกษา บริษัท อินโนเวชั่นฯ ยังได้นำกรณีศึกษาการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศที่ได้ทำร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มาเป็นสถานศึกษาตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ ยังร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการร่วมกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาเอกชนด้วย   บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308