รู้จัก INNO


เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการและวิศวกรมากประสบการณ์ โดยมีแนวคิดมุ่งมั่นที่จะให้บริการงานบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรมในอาคารสูงและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าใจความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้พลังงาน และนำมาพัฒนานวัตกรรมที่ออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับความต้องการพิเศษเฉพาะด้านของแต่ละองค์กร อินโนจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากผลงานแห่งความสำเร็จมากกว่า 100 รางวัล จึงทำให้องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างให้การยอมรับบริษัทในฐานะ

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบวิศวกรรม และบริหารจัดการพลังงานชั้นนำของประเทศไทย”

 • วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงาน งานบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดการระบบวิศวกรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าภายในอาคารสูง รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยปณิธานที่ว่า

  “ซื่อสัตย์ มีมาตรฐานและพึงพอใจสูงสุด”

 • พันธกิจ

  ร่วมสร้างความสำเร็จให้พร้อมกับลูกค้าด้วยจุดมุ่งหมายในการเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุน อันเป็นผลมาจากการเพิ่มคุณภาพและผลิตผลในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จและอนาคตที่ยั่งยืน

 • ประวัติความเป็นมา

  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกันจัดตั้งธุรกิจด้านการบริหารวิศวกรรมอาคารและการจัดการพลังงาน ภายใต้ชื่อบริษัท “วิภาวดีคอนซัลแทนส์” เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบควบคุมการก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคารและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร

 • ข้อมูลบริษัท

 • ที่ตั้งสำนักงาน

  บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  51/29-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท์ 02-941-4080

  Email : [email protected]

มาช่วยโลกของเรากันเถอะ

มากกว่าการเป็นที่ปรึกษางานอาคาร
เราคือเพื่อนที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับคุณ
เพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการพลังงาน
และบริหารทรัพยากรอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมแห่งอนาคต

การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 90001, มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001, มาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 และมาตรฐานการบริหาร จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (FM) ISO 41001

รางวัลแห่งความสำเร็จ

“ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา” เป็นสิ่งที่ INNO คำนึงถึงเสมอในการให้บริการของเรา เราจัดเตรียมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของอาคาร

ผลงานของเรา (Our Footprint)

จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆ ที่ร่วมกันจัดตั้งบริษัท วันนี้ INNO มีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายสาขากว่า 500 ชีวิต ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจ ให้เข้าไปดูแลอาคารและโรงงานมากกว่า 200 แห่งกว่า 100 องค์กร และเติบโตอย่างรวดเร็วร่วม กับลูกค้าของเรา

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา