News


ข่าวสาร

อินโนฯ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หารือแนวทางเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกวิชาชีพ

นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร และทีมบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เข้าเยี่ยมชม ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกวิชาชีพ เข้าปฎิบัติงานในสถานประกอบการ ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565