News


ข่าวสาร

ชาวอินโนภาคภูมิใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 10 องค์กร คว้ารางวัล ” MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6″

              อินโน ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและความภาคภูมิใจกับลูกค้าคนสำคัญของเราที่ได้รับ “ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6” ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

โดยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 10 รางวัล ได้แก่

-ประเภทอาคารโรงพยาบาล

-โรงพยาบาล บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

-โรงพยาบาลวิภาราม

-โรงพยาบาลราชวิถี

-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล รัตนาธิเบศร์

-สถาบันโรคทรวงอก

ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

-อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ประเภทอาคารสำนักงาน

-บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

-บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-KX – Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT)

นาย วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่า MEA หรือการไฟฟ้า นครหลวง

              ซึ่งอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานทั้ง 2 เงื่อนไข คือ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ MEA พัฒนาขึ้นใหม่ และมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOC, Formaldehyde ตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศ

.

              เราภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความสำเร็จในครั้งนี้ รวมทั้ง ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ หรือที่เรียกว่า Carbon Neutrality ให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2593 ตามกรอบนโยบายของประเทศอีกด้วย

.

              ทุกรางวัลเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของ INNO ในการเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงาน โดยเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนให้ทุกอาคารเกิดความมั่นคงในระบบพลังงานอย่างแท้จริง

สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ