ผลงานของเรา


หัวใจในการบริการลูกค้า

ผลงานของเรา

จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆ ที่ร่วมกันจัดตั้งบริษัท วันนี้ INNO มีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายสาขากว่า 500 ชีวิต ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปดูแลอาคารและโรงงานมากกว่า 400 แห่ง กว่า 100 องค์กร และเติบโตอย่างรวดเร็วร่วมกับลูกค้าของเรา

หัวใจในการบริการลูกค้า

การทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของลูกค้า เป็นหัวใจหลักในการทำงานของ “INNO” ด้วยการมองโครงการต่างๆ จากมุมมองของลูกค้า และวิเคราะห์ให้คำแนะนำจากปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบกับโครงการบนพื้นฐานการใช้งานอาคารที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากปัจจัยสำคัญเหล่านี้แล้ว INNO ยังเชื่อว่าการสร้างความเข้าใจที่ดีด้วยการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน และเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ในด้านคุณภาพการลดค่าใช้จ่าย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณภาพในการให้บริการของ INNO ลูกค้าจะให้การสนับสนุนในการใช้บริการอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดอยู่เพียงแค่โครงการเดียวเท่านั้น