การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ “FOOTBALL INNO CUP” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ “FOOTBALL INNO CUP” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายและหน่วยงาน
โดยเริ่มแข่งขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล GOAL CLUBZ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬา โดยหวังให้บุคลากรมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความสามัคคีและความอบอุ่น เป็นความมั่นคงในองค์กรต่อไป