INNO Enres
Friday, 01 November 2019 / Published in กิจกรรม
บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด หรือ INNO ผู้เชี่ยวชาญในงานระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดการด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน จับมือบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Platform ENRES) เพิ่มศักยภาพบริการจัดการด้านพลังงานในอาคาร ช่วยประหยัดพลังงานของธุรกิจต่างๆในเมืองไทย ได้ครบทุกมิติ พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ ตั้งเป้าปีนี้ดันรายได้ 500 ล้านบาท นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด หรือ INNO ผู้เชี่ยวชาญในงานระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดการด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าบริษัทฯได้จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Platform ENRES)ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานในอาคาร (Smart Building EnergyManagement) ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการประหยัดพลังงานของธุรกิจต่างๆในเมืองไทย ได้ครบทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “INNO คำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเสมอมา เราจัดเตรียมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่ครอบคลุม รวมถึงการบริหารต้นทุนของระบบปฏิบัติการภายในอาคาร ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของอาคารแต่ละแห่งโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้พลังงาน การันตีด้วยรางวัลความสำเร็จให้อาคารลูกค้าได้รางวัลด้านการจัดการพลังงานมากที่สุดในประเทศถึง 108 รางวัล ซึ่งการจับมือกับ ENRESจะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงของระบบ เรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตและหวังว่าธุรกิจต่างๆที่เป็นลูกค้าเรา