Tuesday, 14 May 2019 / Published in Indoor Air Quality (IAQ), Sustainability
ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าภายในอาคารนั้นปลอดภัย เพราะมีการควบคุมอากาศด้วยระบบปรับอากาศที่มีการทำความสะอาดอยู่เสมอ แต่รู้หรือไม่ว่า ? คุณภาพอากาศภายในนั้นอาคารนั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างแท้จริง จากการศึกษา จากกรมอนามัยโลก หรือ WHO ค้นพบว่า ร้อยละ 30 ของอาคารทั่วโลกประสบปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า!! โดยเฉพาะ อาคารประเภทโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน และในปัจจุบันอาคารต่าง ๆ ยังประสบกับปัญหาคุณภาพอากาศจากภายนอกอาคารที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงทำให้ผู้คนต่างให้ความสนใจกับเรื่องของคุณภาพอากาศ และหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพของชีวิต   บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
Thursday, 21 February 2019 / Published in Activities, Training
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ขอเชิญชวนเจ้าของอาคาร ผู้บริหารและผู้จัดการอาคาร สำนักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงาน ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการบริหารค่าพลังงานยุค 4.0 สู่อาคารปลอดภัยไร้ PM 2.5” ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  ณ ห้อง Sapphire1 ชั้น 3 โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิชคอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี เวลา 08.30-12.00 น. โดยในงานท่านจะได้รับความรู้ เทคนิคและกลยุทธ์ การจัดการค่าคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้อาคาร รวมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารค่าพลังงานในยุค 4.0 ด้วย >> งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!! << สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้จำนวน 2 ท่าน/แห่ง ** รับจำนวนจำกัด 100 คน ** ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่