Monday, 25 June 2018 / Published in กิจกรรม
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับบริษัท อินโนเวชั่นฯ จัดงานสัมมนา Phuket Energy Fair 2018 ภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต” ณ ห้องประชุม Royal Palm Banquet Hall โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 สถานประกอบการ ส่งผลทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนั้น สามารถลดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 2,011.03 kW โดยแบ่งเป็น มาตรการบริหารการจัดการ จำนวน 1,339.30 kW และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ จำนวน 671.73 kW และในการจัดงานสัมมนา Phuket Energy Fair ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์
หลายคนกำลังเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน และประหยัดเงิน แต่ก็ไม่รู้จะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศอย่างไรดีให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด อินโนจึงขอนำความรู้เบื้องต้นในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศมาฝาก ดังนี้   1. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับห้อง ก่อนอื่นเราต้องทราบขนาดห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันก่อน (หน่วยตารางเมตร) เราจึงจะทราบขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมได้ โดยทั่วไปเรามักจะเรียกขนาดของเครื่องปรับอากาศว่า บีทียูต่อชั่วโมง (BTU/hr : British Thermal Unit/hour) หรือ ตันความเย็น เมื่อเราทราบขนาดห้องแล้วก็มาดูกันว่าขนาดเครื่องปรับอากาศไหนที่เหมาะสมกับห้องของเรา ดังตารางนี้ ที่มา : www.dede.go.th 2. เลือกที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เมื่อเราได้ขนาดของเครื่องปรับอากาศแล้ว ในการเลือกซื้อควรเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งในฉลากจะ บอกค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ระบุเป็นค่า EER (Energy Efficiency Ratio) สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดและ ค่า SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) สำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด INVERTER 3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เมื่อเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมแล้ว เพื่อให้สามารถทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการติดตั้งที่ถูกวิธีดังนี้  ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน