FORGOT YOUR DETAILS?

NEWS

What's going on at INNO

PHUKET ENERGY FAIR 2018

Phuket Energy Fair 2018 งานสัมมนาและงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานและระบบวิศวกรรมอาคาร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต  ไฮไลท์! สัมมนาเผยเทคนิคความรู้และแนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ 4 แห่ง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม, โรงพยาบาล, สถานศึกษา และสนามกอล์ฟ ภายในงานท่านจะยังได้พบกับเวทีสัมมนาพิเศษ! จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับประเทศ ในหัวข้อ “ความท้าทายของสถานประกอบการกับการจัดการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน” และ หัวข้อ “การบริหารจัดการพลังงานในอาคารให้ประสบความสำเร็จในยุค Internet of Things”   นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ระบบวิศวกรรมอาคาร และระบบควบคุมพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ฟรี!! ตลอดงาน **(มีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ฟรี)  งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม Royal Palm Banquet Hall โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารับฟรีของที่ระลึก เพียง 300 ท่านเท่านั้น!! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย คลิกเลย!!! http://bit.ly/2pHsSjk ดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสูง และมีการใช้พลังงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลมีจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการด้านพลังงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากจะทำเรื่องอนุรักษ์พลังงานให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนจึงเป็นไปได้ยาก โครงการฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอบรม โดยใช้แนวทางดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. 2551) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงพยาบาลที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ หารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน รวมถึงกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และระดับอาเซียนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มานำเสนอและเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาลที่พึ่งเริ่มต้นดำเนินโครงการต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบตามนโยบายของภาครัฐ Thailand 4.0 ในการจัดโครงการอบรมพลังงานที่ผ่านมา ได้มีอาคารโรงพยาบาลเข้าร่วมการอบรมมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม 538 โรงพยาบาลทั่วประเทศ คิดเป็นภาครัฐ 387 โรงพยาบาล และภาคเอกชน 151 โรงพยาบาล โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2If8X2P “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2If8X2P
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงแรม ที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากอาคารโรงแรมทั่วประเทศ ซึ่งทางโครงการมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอบรมโดยใช้แนวทางดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. 2551) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงแรมที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และหารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทันที ในการจัดโครงการอบรมพลังงานที่ผ่านมา ได้มีอาคารโรงแรมเข้าร่วมการอบรมมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 437 โรงแรม โดยมีรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2GGDC9Z   “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2GGDC9Z      
การไฟฟ้านครหลวงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อินโนเวชั่นภาคภูมิใจเป็นที่สุด ที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับอาคารทุกอาคาร จนได้รับรางวัลสุดยอดอาคารของการไฟฟ้านครหลวง โดยในปีนี้เราได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล นั่นก็คือ 1. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 2. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3. รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4. รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี INNO ร่วมสร้างความสำเร็จด้านพลังงานในอาคาร พร้อมให้ความสำคัญ
พลังงานจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต (DSM Bidding) ร่วมกันพิจารณาผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ 39 รายที่ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวัดผลหลังปรับปรุงมาตรการเสร็จแล้ว ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 จากความร่วมมือและสมัครใจของ 39 สถานประกอบการ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงมากกว่า 2 MW จากปี 2559 สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยังได้รับเงินสนับสนุนฯ ตาม kW ที่ลดได้จริง พร้อมทั้งได้รับความรู้จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และที่สำคัญคือได้มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมของภาคใต้และประเทศไทย
✨📌 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมไทย 🎉🎉🎉   ⚠ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ได้จัดโครงการ “การบริหารจัดการน้ำเสียของสถานที่จัดงาน” (Water Empowerment Program) 💦   เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นกลุ่มอาคารสถานที่จัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมไทยในการบริหารจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดต้นทุน และลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม 🍃   📣 TCEB พร้อมสนับสนุน และให้คำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียตลอดทั้งโครงการฯ โดยสนับสนุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายละ 250,000 บาท 💵   ** สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม โทร 084-537-2264 คุณชลธิชา **
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมอง เปิดความคิดใหม่ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงานและวิธีการระดมสมองที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ ผ่านโครงการ INNO SERVICE MIND CONTEST 2018 โครงการแจ้งเกิด “สุดยอดทีมงาน บริการมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 18,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อเข้าร่วมโครงการผ่านทาง E-mail : [email protected]
“เพิ่มพูนให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น” บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพลังงาน จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรม Work shop ให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ รวมจำนวน 20คน เพื่อมุ่งให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อการศึกษาดูงานให้กับส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มีความสนใจ โดยในเดือนธันวาคม 2560 สำนักงานพลังงาน จังหวัดภูเก็ต สามารถประหยัดพลังงานลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 25
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ “FOOTBALL INNO CUP” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายและหน่วยงาน โดยเริ่มแข่งขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล GOAL CLUBZ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬา โดยหวังให้บุคลากรมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความสามัคคีและความอบอุ่น เป็นความมั่นคงในองค์กรต่อไป  

Thailand Energy Awards 2017

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมงานรับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่านที่คว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลมาครองได้ และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน อินโนเวชั่นฯ ขอร่วมแสดงความยินดี และประกาศเกียรติคุณให้กับคนสำคัญของเรา อันได้แก่ รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร – ธนาคารธนชาติ อาคารสวนมะลิ – โรงพยาบาลควนขนุน (กระทรวงสาธารณสุข) รางวัลดีเด่น ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหาร – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ – อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ รางวัลดีเด่น ด้านบุคลากรประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาคารควบคุม – ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/ฝ่ายอาคารโรงแรมริชมอนด์ คุณธิดารัตน์ แก้วภิรา – ช่างเทคนิคชำนาญงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณอนุวัฒน์ วุฒิมานพ – รองผู้จัดการกลุ่มอาคารและสถานที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมบรรยายงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน และมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวต่อไปเป็น 1 ใน asia pacific ของมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการประหยัดพลังงาน

Seminar 4th May, 2017

เนื่องด้วย บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี  จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม และโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโรงแรมและโรงพยาบาลทุกภูมิภาคของประเทศไทยในปี 2560 นี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ด้านการบริหารจัดการระบบวิศวกรรม และแนวทางการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน แก่ผู้บริหารและบุคลากรในอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล   ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องการลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับองค์กร รวมทั้งจะก่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนแอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี  จำกัด จึงได้จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวสู่อนาคตพลังงานไทย Smart Building Thailand 4.0” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้อง Richmond Ballroom 1  ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ 

OUR ADDRESS

51/29-31 Ngam Wong Wan Road Latyao, Chatuchak, Bangkok, 10900

GET IN TOUCH

[email protected]
tel: 66 (0) 29414080-1
fax: 66 (0) 29414082
© 2016 Innovation Technology Co,.Ltd. | All rights reserved.
TOP