(IAQ) Indoor Air Quality Solution แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าภายในอาคารนั้นปลอดภัย เพราะมีการควบคุมอากาศด้วยระบบปรับอากาศที่มีการทำความสะอาดอยู่เสมอ แต่รู้หรือไม่ว่า ? คุณภาพอากาศภายในนั้นอาคารนั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างแท้จริง

จากการศึกษา จากกรมอนามัยโลก หรือ WHO ค้นพบว่า ร้อยละ 30 ของอาคารทั่วโลกประสบปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า!! โดยเฉพาะ อาคารประเภทโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน

และในปัจจุบันอาคารต่าง ๆ ยังประสบกับปัญหาคุณภาพอากาศจากภายนอกอาคารที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงทำให้ผู้คนต่างให้ความสนใจกับเรื่องของคุณภาพอากาศ และหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพของชีวิต

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ