พลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทอินโนเวชั่น นำร่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างปรากฏการณ์ลดค่าพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด (มีคลิปวีดีโอ)

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับบริษัท อินโนเวชั่นฯ จัดงานสัมมนา Phuket Energy Fair 2018 ภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต” ณ ห้องประชุม Royal Palm Banquet Hall โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 สถานประกอบการ

ส่งผลทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนั้น สามารถลดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 2,011.03 kW

โดยแบ่งเป็น มาตรการบริหารการจัดการ จำนวน 1,339.30 kW และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ จำนวน 671.73 kW

และในการจัดงานสัมมนา Phuket Energy Fair ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่มาให้ความรู้และแนวทางการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งมาตรการบริหารจัดการและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการต่าง ๆ จากตัวแทนสถานประกอบการเอกชนภายในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับคัดเลือกและผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากภาครัฐ ได้แก่

1. คุณธนันพรพัฒน์ อภิโชคเมธากุล Chief Engineer โรงแรมภูเก็ตพันวาบีช รีสอร์ท

2. คุณทรงเกียรติ อาทรกิจ ผู้จัดการคลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟเรดเมาร์เทิน และสนามกอล์ฟล๊อคปาล์ม

3. คุณวิวรรธ์ หนูนุ่น หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง โรงเรียนนานาชาติบริติช

4. คุณปฎิพัทธิ์ ประเสริฐวิทยากิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต

เพื่อเผยแพร่วิธีการดำเนินมาตรการบริหารจัดการและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพให้การดำเนินงานด้านอาคารมีต้นทุนที่ลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป

Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Monday, April 30, 2018

Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Monday, April 30, 2018

Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Monday, April 30, 2018

Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Monday, April 30, 2018