COHORT WARD ห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

          จากสถานการณ์ความรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมาก  ซึ่งห้องควบคุมโรคที่มีไม่เพียงพอ ทำให้แพทย์ พยาบาล พนักงาน และคนทำงานอาจได้รับความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและเป็นอันตรายได้

          ดังนั้น โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จะเข้ามารับการรักษามากขึ้น โดยให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล โดยเฉพาะหอผู้ป่วยรวม ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะป้องกันเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอกทำให้ผู้อื่นเป็นอันตราย

COHORT WARD คืออะไร?

  • ห้อง COHORT WARD คือ ห้องที่ใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือเชื้อที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ
  • ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วเท่านั้น ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยยืนยันจำนวนมาก
  • เป็น ward ที่มีการระบายอากาศที่ดี ทิศทางลมต้องให้บุคลากรอยู่เหนือตลอด
  • เป็น ward ที่มีแรงดันลบ (Negative Pressure) และต้องมีอัตราการระบายอากาศ ≥ 12 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
  • การออกแบบคำนึงถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ตำแหน่งการติดตั้งช่องระบายอากาศ การกรองและการฆ่าเชื้อก่อนระบายอากาศสู่ภายนอก
  • ไม่มีการทำหัตถการที่จะทำให้มีการแพร่เชื้อแบบ AIRBORNE โดยผู้ป่วยสามารถทำหัตถการดังกล่าวได้ที่ห้องแยก
  • บุคลากรทางการแพทย์จะต้องสวมหน้ากาก N95 พร้อมชุดป้องกันตลอดเวลา และต้องเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่ดูแลผู้ป่วยรายถัดไป

 

 

 

หลักการออกแบบห้องสำหรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (COHORT WARD)

ห้อง COHORT WARD จะต้องมีการจัดการอากาศ การระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ โดยการควบคุมความดันของห้องให้มีค่าความดันห้องเป็นลบ เพื่อไม่ให้เกิดการไหลของอากาศจากในห้องไปสู่ภายนอก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคและสิ่งปนเปือนที่อยู่ในห้องแพร่กระจายออกไปยังห้องอื่นที่อยู่รอบ ๆ และต้องควบคุมอากาศในพื้นที่โดยรอบห้อง เพื่อให้อากาศไหลผ่านบุคลากรทางการแพทย์ก่อนระบายอากาศออกจากห้องทางผนังด้านหัวเตียง เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางอากาศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่ให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายกับผู้ป่วยเอง แพทย์และพยาบาล อีกทั้งการนำอากาศจากภายนอกมาใช้ในการระบายอากาศของห้องจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการควบคุม รวมถึงอากาศที่ถูกดูดทิ้งออกจากห้องจะต้องไหลผ่านแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงหรือผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปทิ้งนอกอาคาร

 

 

          ดังนั้น การออกแบบห้อง COHORT WARD ให้มีประสิทธิภาพ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการออกแบบ และควรทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ เพื่อการออกแบบห้องให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้อาคาร

          บริษัท อินโนเวชั่นฯ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และการควบคุมคุณภาพอากาศ ในการป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมที่ปรึกษาและวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง สามารถคำนวณ ออกแบบห้องและอาคาร รวมถึงจัดการงานก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสากล  พร้อมดูแลและบริหารจัดการงานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลระบบอาคารทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

เราพร้อมที่จะช่วยให้โรงพยาบาลของคุณลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ