Building Engineering in Facility Management (FM)

BSE introduction
Monday, 13 June 2022 / Published in Building Engineering
                  ระบบวิศวกรรมอาคาร เป็นการบริหารอาคารที่ทำให้ผู้อาศัยในอาคาร สามารถใช้งานอาคารได้เต็มประสิทธิภาพ   INNO ให้บริการบริหารอาคาร วิศวกรรมอาคารทั้งหมด 5 ระบบด้วยกัน  ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication System)  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning & Ventilation System)  ระบบสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย (Sanitary & Wastewater Treatment System)  ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System)  ระบบขนส่งภายในอาคาร (Transportation System)      1.ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication System)  อาคารทั่วไปจะมีระบบไฟฟ้าภายใน 2 ระบบหลัก  ระบบไฟฟ้ากำลัง คือ การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยตรงให้แก่โหลดภายในอาคาร ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์
Thursday, 02 June 2022 / Published in Building Engineering, Innovation & Energy 4.0
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษนี้ นับว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ความร้ายแรงของการแพร่ระบาดครั้งนี้ทำให้ต้องมีการปิดประเทศ ห้ามไม่ให้มีการเดินทางโยกย้ายหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ แต่การหยุดชะงักของทุกสิ่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด ย่อมสร้างความเสียหายทั้งต่อการดำเนินชีวิตตรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ในเร็วๆนี้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการประกาศ ให้โควิด 19 (COVID 19) เป็นโรคประจำถิ่นพร้อมทั้งมีมาตรการให้ยกเลิกถอดแมสก์ ถอดหน้ากากได้ พร้อมนำร่อง 31 จังหวัดเดือนมิถุนายน ซึ่งได้แก่พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) 14 จังหวัด   ชัยนาท  พิจิตร  อ่างทอง  น่าน  มหาสารคาม  ยโสธร  นครพนม  ลำปาง  อำนาจเจริญ  บุรีรัมย์  ตราด  สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  อุดรธานี   และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) 17 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  กระบี่  กาญจนบุรี  จันทบุรี  ชลบุรี  เชียงใหม่  เชียงราย  นครราชสีมา  นนทบุรี  นราธิวาส  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  พังงา  เพชรบุรี  ภูเก็ต  ระยอง