Thursday, 24 May 2018 / Published in Activities, Training
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนาโครงการ ? “งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้อาคารควบคุมเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ในการบริหารจัดการด้านพลังงานตามนโยบาย Thailand 4.0 และหวังให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบางมาตรการการอนุรักษ์พลังงานยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย ?
Monday, 21 May 2018 / Published in Activities
สืบเนื่องจาก คุณบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกรไฟฟ้าผู้รักษ์บ้านเกิด ต้องการส่งเสริมลูกหลานคนใต้ด้วยกัน และได้เล็งเห็นการสร้างคน สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้เข้าประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างวิศวกรไฟฟ้า ด้วยการร่วมสอนเชิงปฏิบัติการจริง ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่า ควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นน้อง เกิดแรงบรรดาลใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษากับทาง บริษัท ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน ได้แก่ นายนายภรัณยู จินดาพล รหัสนักศึกษา 57143604 นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม รหัสนักศึกษา 57113326 นายวัชรวี สุขันทอง รหัสนักศึกษา 57119646 และนายศรัณย์ เขาทอง รหัสนักศึกษา 57144701
Monday, 21 May 2018 / Published in Activities
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ อาคาร4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยบริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงานและระบบวิศวกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการการใช้อาคาร หรือ Facility Management (FM) มีความเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมหลายแขนงทั้ง โครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล ประปา ป้องกันเพลิง ระบบปรับอากาศ และที่สำคัญการใช้พลังงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในขณะที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ซึ่ง บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้าน FM แห่งหนึ่งของประเทศ ที่จะร่วมมาถ่ายถอดความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ในการพัฒนาวิศวกรคุณภาพเข้าสู่งานวิศวกรรมบริหารจัดการอาคาร ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของประเทศในขณะนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thursday, 05 April 2018 / Published in Activities
Phuket Energy Fair 2018 งานสัมมนาและงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานและระบบวิศวกรรมอาคาร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต  ไฮไลท์! สัมมนาเผยเทคนิคความรู้และแนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ 4 แห่ง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม, โรงพยาบาล, สถานศึกษา และสนามกอล์ฟ ภายในงานท่านจะยังได้พบกับเวทีสัมมนาพิเศษ! จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับประเทศ ในหัวข้อ “ความท้าทายของสถานประกอบการกับการจัดการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน” และ หัวข้อ “การบริหารจัดการพลังงานในอาคารให้ประสบความสำเร็จในยุค Internet of Things”   นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ระบบวิศวกรรมอาคาร และระบบควบคุมพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ฟรี!! ตลอดงาน **(มีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ฟรี)  งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม Royal Palm Banquet Hall โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารับฟรีของที่ระลึก เพียง 300 ท่านเท่านั้น!! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย คลิกเลย!!! http://bit.ly/2pHsSjk ดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม
Thursday, 29 March 2018 / Published in Activities, Training
โรงพยาบาลเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสูง และมีการใช้พลังงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลมีจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการด้านพลังงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากจะทำเรื่องอนุรักษ์พลังงานให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนจึงเป็นไปได้ยาก โครงการฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอบรม โดยใช้แนวทางดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. 2551) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงพยาบาลที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ หารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน รวมถึงกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และระดับอาเซียนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มานำเสนอและเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาลที่พึ่งเริ่มต้นดำเนินโครงการต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบตามนโยบายของภาครัฐ Thailand 4.0 ในการจัดโครงการอบรมพลังงานที่ผ่านมา ได้มีอาคารโรงพยาบาลเข้าร่วมการอบรมมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม 538 โรงพยาบาลทั่วประเทศ คิดเป็นภาครัฐ 387 โรงพยาบาล และภาคเอกชน 151 โรงพยาบาล โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2If8X2P “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2If8X2P
Thursday, 29 March 2018 / Published in Activities, Training
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงแรม ที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากอาคารโรงแรมทั่วประเทศ ซึ่งทางโครงการมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอบรมโดยใช้แนวทางดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. 2551) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงแรมที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และหารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทันที ในการจัดโครงการอบรมพลังงานที่ผ่านมา ได้มีอาคารโรงแรมเข้าร่วมการอบรมมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 437 โรงแรม โดยมีรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2GGDC9Z   “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2GGDC9Z      
Wednesday, 28 March 2018 / Published in Activities, Awards
การไฟฟ้านครหลวงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อินโนเวชั่นภาคภูมิใจเป็นที่สุด ที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับอาคารทุกอาคาร จนได้รับรางวัลสุดยอดอาคารของการไฟฟ้านครหลวง โดยในปีนี้เราได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล นั่นก็คือ 1. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 2. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3. รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4. รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี INNO ร่วมสร้างความสำเร็จด้านพลังงานในอาคาร พร้อมให้ความสำคัญ
Monday, 19 March 2018 / Published in Activities
พลังงานจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต (DSM Bidding) ร่วมกันพิจารณาผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ 39 รายที่ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวัดผลหลังปรับปรุงมาตรการเสร็จแล้ว ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 จากความร่วมมือและสมัครใจของ 39 สถานประกอบการ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงมากกว่า 2 MW จากปี 2559 สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยังได้รับเงินสนับสนุนฯ ตาม kW ที่ลดได้จริง พร้อมทั้งได้รับความรู้จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และที่สำคัญคือได้มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมของภาคใต้และประเทศไทย
Tuesday, 20 February 2018 / Published in Activities
 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมไทย   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ได้จัดโครงการ “การบริหารจัดการน้ำเสียของสถานที่จัดงาน” (Water Empowerment Program)   เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นกลุ่มอาคารสถานที่จัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมไทยในการบริหารจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดต้นทุน และลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม   TCEB พร้อมสนับสนุน และให้คำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียตลอดทั้งโครงการฯ โดยสนับสนุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายละ 250,000 บาท   ** สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม โทร 084-537-2264 คุณชลธิชา **
Tuesday, 20 February 2018 / Published in Activities
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมอง เปิดความคิดใหม่ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงานและวิธีการระดมสมองที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ ผ่านโครงการ INNO SERVICE MIND CONTEST 2018 โครงการแจ้งเกิด “สุดยอดทีมงาน บริการมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 18,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อเข้าร่วมโครงการผ่านทาง E-mail : hrd@inno.co.th