Thursday, 29 March 2018 / Published in Activities, Training
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงแรม ที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากอาคารโรงแรมทั่วประเทศ ซึ่งทางโครงการมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอบรมโดยใช้แนวทางดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. 2551) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงแรมที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และหารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทันที ในการจัดโครงการอบรมพลังงานที่ผ่านมา ได้มีอาคารโรงแรมเข้าร่วมการอบรมมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 437 โรงแรม โดยมีรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2GGDC9Z   “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2GGDC9Z      
Wednesday, 28 March 2018 / Published in Activities, Awards
การไฟฟ้านครหลวงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อินโนเวชั่นภาคภูมิใจเป็นที่สุด ที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับอาคารทุกอาคาร จนได้รับรางวัลสุดยอดอาคารของการไฟฟ้านครหลวง โดยในปีนี้เราได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล นั่นก็คือ 1. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 2. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3. รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4. รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี INNO ร่วมสร้างความสำเร็จด้านพลังงานในอาคาร พร้อมให้ความสำคัญ
Monday, 19 March 2018 / Published in Activities
พลังงานจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต (DSM Bidding) ร่วมกันพิจารณาผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ 39 รายที่ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวัดผลหลังปรับปรุงมาตรการเสร็จแล้ว ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 จากความร่วมมือและสมัครใจของ 39 สถานประกอบการ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงมากกว่า 2 MW จากปี 2559 สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยังได้รับเงินสนับสนุนฯ ตาม kW ที่ลดได้จริง พร้อมทั้งได้รับความรู้จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และที่สำคัญคือได้มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมของภาคใต้และประเทศไทย
Tuesday, 20 February 2018 / Published in Activities
 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมไทย   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ได้จัดโครงการ “การบริหารจัดการน้ำเสียของสถานที่จัดงาน” (Water Empowerment Program)   เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นกลุ่มอาคารสถานที่จัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมไทยในการบริหารจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดต้นทุน และลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม   TCEB พร้อมสนับสนุน และให้คำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียตลอดทั้งโครงการฯ โดยสนับสนุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายละ 250,000 บาท   ** สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม โทร 084-537-2264 คุณชลธิชา **
Tuesday, 20 February 2018 / Published in Activities
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมอง เปิดความคิดใหม่ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงานและวิธีการระดมสมองที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ ผ่านโครงการ INNO SERVICE MIND CONTEST 2018 โครงการแจ้งเกิด “สุดยอดทีมงาน บริการมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 18,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อเข้าร่วมโครงการผ่านทาง E-mail : hrd@inno.co.th
Wednesday, 29 November 2017 / Published in Activities
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ “FOOTBALL INNO CUP” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายและหน่วยงาน โดยเริ่มแข่งขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล GOAL CLUBZ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬา โดยหวังให้บุคลากรมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความสามัคคีและความอบอุ่น เป็นความมั่นคงในองค์กรต่อไป