Wednesday, 13 June 2018 / Published in Activities
คอร์สฝึกอบรม #รูปแบบใหม่ ที่ลดต้นทุนและหารอยรั่วด้านพลังงานในอาคาร (Inhouse Training) อาคารควบคุมด้านพลังงานตามกฎหมาย ในรูปแบบสนุกสนาน (Talk Show อนุรักษ์พลังงาน ไม่น่าเบื่อ จดจำง่าย) ด้วยแนวคิดการสื่อความรู้เข้าใจง่าย #ใช้ได้ทั้งที่บ้านและองค์กร  หลักสูตรปลูกจิตสำนึก 100% ในองค์กร  หลักสูตร 8 ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย  หลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร  หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร (Energy Internal Audit) และหลักสูตรอื่นๆอีกหลายหลักสูตร **พร้อมกิจกรรม Workshop ลดต้นทุนด้านพลังงานในอาคารทุกหลักสูตร** #สามารถนำกิจกรรมใส่ในเล่มรายงานการจัดการพลังงานได้ตามกฎหมายในการพัฒนาบุคลากร ระยะเวลาของหลักสูตร (ครึ่งวัน – 1 วัน) แบบที่ 1 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง แบบที่ 2 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง  รับจัดทำรายงานพลังงานตามกฎหมาย ตาม 8 ขั้นตอน (ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี) รับทุกประเภทอาคารที่มีการใช้พลังงานสูง >> โรงงาน โรงพยาบาล
Wednesday, 13 June 2018 / Published in Activities
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และหน่วยงานภาคเอกชนอีก 5 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออกแบบและพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการผนึกความร่วมมือกับ NIDA ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวย่างสำคัญของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่จะนำเอาความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการพลังงานไปปฎิบัติให้เป็นผล เป็นรูปธรรม โดยนำหลักการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาประยุกต์ใช้บนการออกแบบเมืองอัจฉริยะในทุกๆด้าน เพื่อผลักดันสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart Campus และเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ รวมทั้งขยายผลไปยังเมืองอื่นที่มีลักษณะของปัญหาและความต้องการคล้ายกัน และยังเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป Posted by
Wednesday, 13 June 2018 / Published in Activities
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 214,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
Wednesday, 13 June 2018 / Published in Activities
ในวันที่ 24 เมษายน 2561  สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด ได้จัดงาน “Phuket Energy Fair 2018″ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม Royal Palm Banquet Hall โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่เทคนิคความรู้ และแนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอาคารธุรกิจ/โรงแรม ภายในจังหวัดภูเก็ต มุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีเวทีสัมมนาพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับประเทศ ในหัวข้อ “ความท้าทายของสถานประกอบการกับการจัดการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน” และ หัวข้อ “การบริหารจัดการพลังงานในอาคารให้ประสบความสำเร็จในยุค Internet of Things” นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ระบบวิศวกรรมอาคาร และระบบควบคุมพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ
Friday, 25 May 2018 / Published in Activities, Awards
INNO ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ กับลูกค้าคนสำคัญทุกท่านที่ได้รับรางวัล MEA Energy Saving Building 2017 เราภูมิใจที่สุด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าทุกท่านค่ะ เส้นทางสู่ความสำเร็จนี้…เกิดขึ้นได้เพราะเราทุกคน เพราะทีมงาน และบุคลากรในทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมสู้และให้กำลังใจกัน ตอกย้ำการเป็นองค์กรหัวใจสีเขียว ? ที่ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทุกรอยยิ้ม ทุกภาพความประทับใจ ? คือความสุขและความสำเร็จของอินโน ✨ “23 ปี ของ INNO มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จให้คุณ เพราะความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา”
Thursday, 24 May 2018 / Published in Activities, Training
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนาโครงการ ? “งานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้อาคารควบคุมเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ในการบริหารจัดการด้านพลังงานตามนโยบาย Thailand 4.0 และหวังให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบางมาตรการการอนุรักษ์พลังงานยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย ?
Monday, 21 May 2018 / Published in Activities
สืบเนื่องจาก คุณบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกรไฟฟ้าผู้รักษ์บ้านเกิด ต้องการส่งเสริมลูกหลานคนใต้ด้วยกัน และได้เล็งเห็นการสร้างคน สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้เข้าประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างวิศวกรไฟฟ้า ด้วยการร่วมสอนเชิงปฏิบัติการจริง ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่า ควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นน้อง เกิดแรงบรรดาลใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษากับทาง บริษัท ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน ได้แก่ นายนายภรัณยู จินดาพล รหัสนักศึกษา 57143604 นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม รหัสนักศึกษา 57113326 นายวัชรวี สุขันทอง รหัสนักศึกษา 57119646 และนายศรัณย์ เขาทอง รหัสนักศึกษา 57144701
Monday, 21 May 2018 / Published in Activities
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ อาคาร4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยบริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงานและระบบวิศวกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการการใช้อาคาร หรือ Facility Management (FM) มีความเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมหลายแขนงทั้ง โครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล ประปา ป้องกันเพลิง ระบบปรับอากาศ และที่สำคัญการใช้พลังงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในขณะที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ซึ่ง บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้าน FM แห่งหนึ่งของประเทศ ที่จะร่วมมาถ่ายถอดความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ในการพัฒนาวิศวกรคุณภาพเข้าสู่งานวิศวกรรมบริหารจัดการอาคาร ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของประเทศในขณะนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thursday, 05 April 2018 / Published in Activities
Phuket Energy Fair 2018 งานสัมมนาและงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานและระบบวิศวกรรมอาคาร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต  ไฮไลท์! สัมมนาเผยเทคนิคความรู้และแนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ 4 แห่ง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม, โรงพยาบาล, สถานศึกษา และสนามกอล์ฟ ภายในงานท่านจะยังได้พบกับเวทีสัมมนาพิเศษ! จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับประเทศ ในหัวข้อ “ความท้าทายของสถานประกอบการกับการจัดการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน” และ หัวข้อ “การบริหารจัดการพลังงานในอาคารให้ประสบความสำเร็จในยุค Internet of Things”   นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ระบบวิศวกรรมอาคาร และระบบควบคุมพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ฟรี!! ตลอดงาน **(มีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ฟรี)  งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม Royal Palm Banquet Hall โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารับฟรีของที่ระลึก เพียง 300 ท่านเท่านั้น!! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย คลิกเลย!!! http://bit.ly/2pHsSjk ดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม
Thursday, 29 March 2018 / Published in Activities, Training
โรงพยาบาลเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสูง และมีการใช้พลังงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลมีจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการด้านพลังงานเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากจะทำเรื่องอนุรักษ์พลังงานให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนจึงเป็นไปได้ยาก โครงการฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการอบรม โดยใช้แนวทางดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. 2551) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงพยาบาลที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ หารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน รวมถึงกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และระดับอาเซียนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มานำเสนอและเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาลที่พึ่งเริ่มต้นดำเนินโครงการต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบตามนโยบายของภาครัฐ Thailand 4.0 ในการจัดโครงการอบรมพลังงานที่ผ่านมา ได้มีอาคารโรงพยาบาลเข้าร่วมการอบรมมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม 538 โรงพยาบาลทั่วประเทศ คิดเป็นภาครัฐ 387 โรงพยาบาล และภาคเอกชน 151 โรงพยาบาล โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2If8X2P “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2561″ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม..ฟรี!! คลิก >> http://bit.ly/2If8X2P