Thursday, 23 November 2017 / Published in Awards
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมงานรับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่านที่คว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลมาครองได้ และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน อินโนเวชั่นฯ ขอร่วมแสดงความยินดี และประกาศเกียรติคุณให้กับคนสำคัญของเรา อันได้แก่ รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร – ธนาคารธนชาติ อาคารสวนมะลิ – โรงพยาบาลควนขนุน (กระทรวงสาธารณสุข) รางวัลดีเด่น ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหาร – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ – อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ รางวัลดีเด่น ด้านบุคลากรประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาคารควบคุม – ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/ฝ่ายอาคารโรงแรมริชมอนด์ คุณธิดารัตน์ แก้วภิรา – ช่างเทคนิคชำนาญงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณอนุวัฒน์ วุฒิมานพ – รองผู้จัดการกลุ่มอาคารและสถานที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์
Tuesday, 21 November 2017 / Published in Training
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมบรรยายงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน และมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวต่อไปเป็น 1 ใน asia pacific ของมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการประหยัดพลังงาน
Tuesday, 21 November 2017 / Published in Innovation & Energy 4.0, Sustainability
ปัจจุบันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่สะอาด ปลอดมลพิษในไอเสียที่เกิดจากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน และยัง เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับสภาวะ การขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) เป็นรถยนต์ที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนหลัก ซึ่งใช้เชื้อเพลิง ที่บรรจุในรถยนต์และทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อ เพิ่มกําลังของรถยนต์ให้เคลื่อนที่ ซึ่งทําให้เครื่องยนต์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถยนต์ ปกติ โดยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในมอเตอร์ได้กลับคืนมาจาก พลังงานที่ต้องสูญเสียจากการเบรกและถูกนํามาประจุไว้ ในแบตเตอรี่ 2. รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ พัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์ไฮบริด โดยสามารถประจุ พลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานภายนอก (Plug-in) ทําให้รถยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง วิ่งสลับกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันได้ 3. รถยนต์ไฟฟ้า แบบแบตเตอรี่ (Battery
Tuesday, 21 November 2017 / Published in Energy Conservation, Sustainability
การประหยัดค่าไฟ ไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นด้วยวิธีง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ คุณก็จะประหยัดค่าไฟลงได้ ยิ่งใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ยิ่งประหยัดมากขึ้น เริ่มแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานไฟฟ้าหลักของเรามาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หลายคนมักจะมองว่าทำไมไม่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ก็เพราะพลังงานทดแทนเหล่านี้ไม่สามารถผลิตพลังงานเพื่อตอบสนองการใช้งานของเราได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องประหยัด เพียงปิดไฟ 1 ชั่วโมงก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้ทางหนึ่ง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าเพียงช่วยกันแม้คนละนิดคนละหน่อย แค่ดับไฟคนละดวง เลิกใช้อุปกรณ์ หรือลดการใช้ฟ้าฟ้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ช่วยประหยัดได้มากมายแล้วค่ะ เริ่มต้นประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ลด ละ เลิก ต้องลด ละ เลิก พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบสิ้นเปลือง เช่น – ลดการเปิดไฟ จากที่เคยเปิด 12 ชั่วโมงให้เหลือ 8 ชั่วโมง – ลดการเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องนอนลงวันละ 1 ชั่วโมง – ละเว้นการเปิดวิทยุฟังเพลงพร้อมกับเปิดโทรทัศน์ – เลิกการเปิดโทรทัศน์รายการเดียวกันพร้อมกันคนละเครื่อง คนละห้อง
Tuesday, 21 November 2017 / Published in Energy Conservation, Sustainability
การประหยัดค่าไฟ ไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นด้วยวิธีง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ คุณก็จะประหยัดค่าไฟลงได้ ยิ่งใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ยิ่งประหยัดมากขึ้น เริ่มแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานไฟฟ้าหลักของเรามาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หลายคนมักจะมองว่าทำไมไม่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ก็เพราะพลังงานทดแทนเหล่านี้ไม่สามารถผลิตพลังงานเพื่อตอบสนองการใช้งานของเราได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องประหยัด เพียงปิดไฟ 1 ชั่วโมงก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้ทางหนึ่ง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าเพียงช่วยกันแม้คนละนิดคนละหน่อย แค่ดับไฟคนละดวง เลิกใช้อุปกรณ์ หรือลดการใช้ฟ้าฟ้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ช่วยประหยัดได้มากมายแล้วค่ะ เริ่มต้นประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ลด ละ เลิก ต้องลด ละ เลิก พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบสิ้นเปลือง เช่น – ลดการเปิดไฟ จากที่เคยเปิด 12 ชั่วโมงให้เหลือ 8 ชั่วโมง – ลดการเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องนอนลงวันละ 1 ชั่วโมง – ละเว้นการเปิดวิทยุฟังเพลงพร้อมกับเปิดโทรทัศน์ – เลิกการเปิดโทรทัศน์รายการเดียวกันพร้อมกันคนละเครื่อง คนละห้อง
Tuesday, 21 November 2017 / Published in Energy Conservation, Sustainability
“ถอดปลั๊ก” เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้าม สำหรับบ้านไหนที่กำลังลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ขอแนะนำให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละค่ะ เพราะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้า ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้จริงๆ แต่กลับมีน้อยคนที่จะรู้ในส่วนนี้ ถ้าถามว่า ถอดปลั๊ก จะลดได้เยอะแค่ไหนกัน มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ >> เสียบปลั๊กทีวีทิ้งไว้จะกินไฟประมาณ 10 วัตต์ ต่อ 1 ชั่วโมง คิดเป็นเงินเท่าไหร่ ก็ลองคูณด้วย 20 ชั่วโมง (ต่อวัน) = 10 วัตต์ x 20 ชม. เท่ากับ 200 วัตต์ (ต่อวัน) ถ้า 30 วัน ก็เท่ากับ 6000 วัตต์ 1,000 วัตต์ เท่ากับ 1 หน่วย ดังนั้น 6,000 วัตต์ ก็เท่ากับ 6 หน่วย ถ้าค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย ก็เท่ากับ
Tuesday, 21 November 2017 / Published in Innovation & Energy 4.0, Sustainability
นโยบาย Energy 4.0 นโยบายทางด้านพลังงาน ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน ของผู้คนในอนาคต ทั้งในภาคสังคมเมืองและเกษตรกรรม ซึ่งมุ่งให้เกิดผลจริงในการปฏิบัติ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวซึ่งจะเกิดในชีวิตประจำวัน คือ การใช้ไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน ที่สมาชิกในบ้านสามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการในมือถือได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตาม เช่น การควบคุมการเปิดหรือปิด ไฟฟ้า ทีวี และ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังสามารถทราบข้อมูลยอดการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านระบบมือถือได้อีกด้วย วิธีการนี้นอกจากจะช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนด้วยตัวเองแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน เพราะระบบปฏิบัติการในมือถือยังสามารถช่วยคำนวณวิธีการลดใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนลงอีกด้วย ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวขณะนี้ สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาและทดลอง เพื่อนำมาใช้จริงในอนาคต สิ่งใกล้ตัวสำคัญอีกอย่างที่กำลังมาแรงในตอนนี้ คือ รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง โดยสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ทั้งตามบ้านเรือนตัวเอง หรือ ที่ปั๊มชาร์จไฟฟ้าก็ได้ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานรัฐเริ่มนำมาทดลองขับกับบ้างแล้ว ทั้งรถบัส รถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ รวมไปถึงรถตุ๊กๆ ที่ภาครัฐมีแนวคิดจะเปลี่ยนให้เป็นรถตุ๊กๆเครื่องยนต์ที่มีกว่า 2.2 หมื่นคันให้เป็นรถตุ๊กๆ ไฟฟ้าทั้งประเทศ ภายใน 5 ปีด้วย พร้อมยังผลักดันให้ภาคเอกชนสร้างปั๊มชาร์จไฟฟ้าอีกด้วย ใครที่เคยคิดว่า Energy 4.0 เป็นเรื่องไกลตัว หรือเป็นเรื่องที่จับต้องยาก คงจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่
Monday, 03 April 2017 / Published in Energy Conservation, Sustainability
เนื่องด้วย บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี  จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม และโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโรงแรมและโรงพยาบาลทุกภูมิภาคของประเทศไทยในปี 2560 นี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ด้านการบริหารจัดการระบบวิศวกรรม และแนวทางการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน แก่ผู้บริหารและบุคลากรในอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล   ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องการลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับองค์กร รวมทั้งจะก่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนแอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี  จำกัด จึงได้จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวสู่อนาคตพลังงานไทย Smart Building Thailand 4.0” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้อง Richmond Ballroom 1  ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์  โดยมีกำหนดการดังนี้