เลือกเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงาน และประหยัดเงิน

หลายคนกำลังเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน และประหยัดเงิน แต่ก็ไม่รู้จะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศอย่างไรดีให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด อินโนจึงขอนำความรู้เบื้องต้นในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศมาฝาก ดังนี้

 

1. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับห้อง

ก่อนอื่นเราต้องทราบขนาดห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันก่อน (หน่วยตารางเมตร) เราจึงจะทราบขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมได้ โดยทั่วไปเรามักจะเรียกขนาดของเครื่องปรับอากาศว่า บีทียูต่อชั่วโมง (BTU/hr : British Thermal Unit/hour) หรือ ตันความเย็น เมื่อเราทราบขนาดห้องแล้วก็มาดูกันว่าขนาดเครื่องปรับอากาศไหนที่เหมาะสมกับห้องของเรา ดังตารางนี้

ที่มา : www.dede.go.th

2. เลือกที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5

เมื่อเราได้ขนาดของเครื่องปรับอากาศแล้ว ในการเลือกซื้อควรเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งในฉลากจะ บอกค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ระบุเป็นค่า EER (Energy Efficiency Ratio) สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดและ ค่า SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) สำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด INVERTER

3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เมื่อเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมแล้ว เพื่อให้สามารถทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการติดตั้งที่ถูกวิธีดังนี้  ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน วางเครื่องในจุดที่จ่ายความเย็นได้ดีและ สามารถบำรุงรักษาได้สะดวก  ติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิตของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนให้ใกล้กันมากที่สุด เพื่อให้เครื่องไม่ต้องทำงานหนักใน การส่งสารทำความเย็นไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดิน ท่อและหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาสการรั่วของสารทำความเย็น  คอนเดนซิ่งยูนิตควรอยู่ในร่มหรือที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรให้ ถูกแสงแดดโดยตรงและไม่ควรอยู่ในที่อับลมหรือที่คับแคบ จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก  หากผนังห้องส่วนใหญ่เป็นกระจก หรืออยู่ด้านทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ควรปลูกต้นไม้ใหญ่หรือติดตั้งแผงบังแดดให้ร่มเงาเพื่อช่วยลดปริมาณ ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้อง  ควรอุดรูรั่วรอบห้องที่ปรับอากาศให้สนิท เพื่อป้องกันความร้อนจาก ภายนอกเข้าสู่ห้อง  ควรทาสีผนังภายนอกอาคารด้วยสีอ่อนหรือสีป้องกันรังสียูวี จะช่วย ลดการนำความร้อนผ่านผนังได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสม กับขนาดห้องและติดตั้งอย่างถูกวิธีแล้ว ควรศึกษาทำความเข้าใจเอกสาร คู่มือที่ให้มากับเครื่องปรับอากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อการใช้งาน ที่ถูกต้อง เพราะวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กิจกรรมภายในห้อง จำนวนผู้ใช้งานภายในห้อง การบำรุงรักษาทำความ สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ล้วนมีผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ เครื่องปรับอากาศ ที่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า สะดวกทั้ง กาย สบายทั้งเงิน

ที่มา : โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน