INNO สร้างจิตสำนึกการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืนในสถานศึกษา จ.นนทบุรี

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมให้ความรู้ภายในโรงเรียน โดยมีกิจกรรม สาธิตการติดตั้งโซล่าเซลล์ สาธิตการติดตั้งหลอด LED และสาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่
1. โรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี
2. โรงเรียนราชวินิต มัธยม นนทบุรี
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (หอวัง นนทบุรี)
4. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
5. โรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารและที่ปรึกษา​การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ปัญหาฝุ่นละออง ​PM2.5​ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว สนใจติดต่อได้ที่ 02 941 4080 ต่อ 308 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ