บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 214,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ