เป้าหมายความสำเร็จสู่รางวัล Thailand Energy Awards 2018 (มีคลิปวีดีโอ)

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงาน จึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

และในวันนี้…เราภาคภูมิใจเป็นที่สุด 💓 ที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จด้านพลังงานให้กับทุกองค์กรที่สำคัญของเรา จนสามารถคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2018 มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจถึง 7 รางวัล ได้แก่

🏆 รางวัลดีเด่น ประเภทอาคาร – ควบคุม
🔸 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
🔸 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
🔸 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
 
🏆 รางวัลดีเด่น ประเภทอาคาร – นอกข่ายควบคุม
🔸 โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ทแอนด์สปา บริษัท ภูเก็ตคาเนเซีย จำกัด จังหวัดภูเก็ต
 
🏆 รางวัลดีเด่น ประเภทอาคาร – อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่)
🔸 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
 
🏆 รางวัลดีเด่น ประเภททีมงานด้านพลังงาน – อาคารควบคุม
🔸 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
 
🏆 รางวัลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน – อาคารนอกข่ายควบคุม
🔸 นาย กมล เรืองศรี (นายช่างเทคนิค) โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
 
🎉 บริษัท อินโนเวชั่นฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ เราสัญญาว่าจะไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงาน ผลักดันและสนับสนุนให้ทุกองค์กรประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ