รางวัล สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ประจำปี 2017 สุดยอดความภูมิใจของชาว INNO

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017
ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อินโนเวชั่นภาคภูมิใจเป็นที่สุด ที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับอาคารทุกอาคาร จนได้รับรางวัลสุดยอดอาคารของการไฟฟ้านครหลวง โดยในปีนี้เราได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล นั่นก็คือ

1. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี
2. รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3. รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4. รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี

INNO ร่วมสร้างความสำเร็จด้านพลังงานในอาคาร พร้อมให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้อาคารประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน ผ่านความทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจของทุกภาคส่วนและทุกคนในอาคาร
และหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกอาคารเกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างยั่งยืนต่อไป

ทุกรอยยิ้ม ทุกภาพความประทับใจ คือความสุขและความสำเร็จของอินโน

“23 ปี ของ INNO มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จให้คุณ
เพราะความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา”