ขอเรียนเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน สืบสานปณิธานความดี ครั้งที่ 11”

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ก้าวสู่โรงพยาบาลอนุรักษ์พลังงานยุค 4.0”

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างจิตสำนึกระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศค่ะ

งานสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

**ไม่เสียค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม**

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ดาว์นโหลดรายละเอียดและกำหนดการได้ที่นี่