งานอบรมโครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) และอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้การบรรยายงานอบรมโครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) และอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

???? ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

สถานประกอบการใดสนใจให้เราจัดฝึกอบรมให้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
???? 02-941-4080 ต่อ 308
???? Email : [email protected]
หรือ Add Line : @innocare (อย่าลืมใส่ @ นะคะ)

???? ขอแนะนำ 7 หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

???? ปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน
???? 8 ขั้นตอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน
???? เทคนิคการบริหารจัดการอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
???? การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
???? การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด
???? ISO 50001 กับความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
???? รอยเท้าคาร์บอนและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> https://inno.co.th/inhouse-training/?lang=th