งานอบรมโครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) และอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้การบรรยายงานอบรมโครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) และอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

📍 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

สถานประกอบการใดสนใจให้เราจัดฝึกอบรมให้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
📞 02-941-4080 ต่อ 308
📬 Email : Contact@inno.co.th
หรือ Add Line : @innocare (อย่าลืมใส่ @ นะคะ)

📌 ขอแนะนำ 7 หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

💡 ปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน
💡 8 ขั้นตอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน
💡 เทคนิคการบริหารจัดการอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
💡 การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
💡 การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด
💡 ISO 50001 กับความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
💡 รอยเท้าคาร์บอนและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> https://inno.co.th/inhouse-training/?lang=th