กิจกรรมเพื่อสังคม [ CSR ] โครงการ “INNO พัฒนาความคิด สร้างชีวิตเพื่อสังคม” ครั้งที่ 1

 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ณ โรงเรียนคชเวกวิทยา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2561

 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “INNO พัฒนาความคิด สร้างชีวิตเพื่อสังคม” โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนคชเวกวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทที่คลาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน เราจึงอาสาเข้าไปพัฒนาโรงเรียน โดยดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวอาคาร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนให้กับน้อง ๆ ด้วยการติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี ติดตั้งพัดลมเพดาน และติดตั้งปั๊มน้ำ ภายในโรงเรียน โดยช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬารวมถึงจัดกิจกรรมสอนการล้างมือและแยกขยะให้กับน้อง ๆ จากทีมงานโรงพยาบาลวิภาวดีอีกด้วย ซึ่งทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จ

 กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เรามุ่งหวังสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และน้อง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สร้างคนดีและมีคุณภาพที่จะมาพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในอนาคตต่อไป และนี่ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่ได้แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของชาวอินโนทุกคน 

???? กิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “INNO พัฒนาความคิด สร้างชีวิตเพื่อสังคม” ครั้งที่ 1 ☺️ ➡️ วันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ…

Posted by Innovation Technology ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน on Monday, September 10, 2018