การบริหาร ESG ให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

                  ในปี 2565 เป็นปีที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับโรคระบาดจาก โควิด 19 (Covid 19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งสังคม (Social) และเศรษฐกิจ  (Economic) ด้วยผลกระทบหลายอย่างที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ทุกฝ่ายต้องแก้ปัญหา เพื่อให้บุคลากรดำเนินอนาคตไปได้ และธุรกิจอยู่รอดพร้อมกับเป็นผู้ให้ ไม่ใช่แค่ต้องการได้กำไรเพียงอย่างเดียว แต่ธุรกิจยังต้องดำเนินพาให้ สังคม สิ่งแวดล้อม เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน 

                  หลายองค์กรเริ่มฟื้นตัว หลายองค์กรยังไม่ฟื้นตัว จากผลกระทบโควิด 19 ต่างก็เร่งพลักดันสร้างผลกำไรให้กลับมา โดยอาจลืมคำนึงถึงต้นทุน (Cost) ที่อาจเกิดขึ้นหรือต้นทุนแฝงต่างๆ (Hidden Cost) ทั้งนี้จากการสำรวจผู้บริหาร กว่า 250 รายครอบคลุม 11 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าผู้บริหารกว่า 17% ผนวกกลยุทธ์ ESG เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ เนื่องจากโควิดได้ตอกย้ำความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทองค์กร (ข้อมูลจาก PwC) การยึดมั่นในนโยบายองค์กรยังต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance) เพื่อให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันภายใต้สถานการณ์โควิด 19  

*ประเทศที่ทำ ESG จะมีผลตอบแทนทบต้นที่ดีกว่า 

*ที่มา : www.ftinstitutionalemea.com / Michael Hasenstab, Ph.D.
      : https://www.finnomena.com/ 

 

                  จากภาพจะเห็นว่า ประเทศที่ทำ ESG จะมีผลตอบแทนทบต้นที่ดีกว่า ดังนั้นองค์กรที่ยึดมั่น ESG ดำเนินกิจการด้วยหลักคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จะช่วยให้สามารถฟื้นจากวิกฤตได้มากยิ่งขึ้น กลับกันองค์กรที่ยังอ่อนแอหรือไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG จะไม่มีความพร้อมรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น  

 

INNO พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วย ESG 

                  INNO นำแนวคิด ESG บริการธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆก็อาจเกิดขึ้น จากโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก  

 

พลังงานคือหัวใจหลักของ INNO  

                  INNO ให้ความสำคัญอย่างมากกับการใช้พลังงาน เพราะเป็นต้นทุนไม่คงที่ (Variable Cost) ที่สูง หากลดต้นทุนตรงนี้ได้มาก ก็จะส่งผลต่อกำไรที่มากขึ้นตามไปด้วย INNO ได้รับมาตรฐานสากล ISO 50001 (Energy Management) และเป็นผู้เชี่ยวชาญการลดพลังงาน รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ด้วย INNO Smart Solar เพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดต้นทุนไฟฟ้าลงได้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero  

 

INNO ใส่ใจพนักงาน 

                  บางองค์กรใช้วิธีการลดพลังงานด้วยการเพิ่มอุณหภูมิแอร์ ส่งผลให้พนักงานที่ทำงานในยุคที่ต้องสวมใส่ Mask ตลอดเวลา เกิดอาการหน้ามืด หายใจไม่สะดวก INNO ใส่ใจ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Smart Office ที่มีระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศ  ช่วยระบายอากาศเสีย ลดการสะสมของสิ่งเจือปน กรองฝุ่น PM2.5 พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการติดตั้งพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ และปลูกต้นไม้โดยรอบเพื่อสร้างกรอบอาคารสีเขียว ลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้พนักงานหายใจได้สะดวก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น 

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ