สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในยุค 4.0”

???? สัมมนาฟรี!! ????

???? เนื่องจาก บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก จึงต้องการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญที่มี มาช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ ให้กับภาคธุรกิจอาคารโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับผลกระทบ

✔️ เพื่อให้ได้รับความรู้ เทคนิค และกลยุทธ์ การจัดการค่าคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร และวิธีการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

???? สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในยุค 4.0”
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องทิพมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

⚠️ สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมได้ จำนวน 1-3 ท่าน/แห่ง
*****รับจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น*****

✏️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่ >> http://bit.ly/2U2CdQQ